ATP Group. Totul ţine de încredere.

ATP Group. Totul ţine de încredere.


GENERALITĂŢI:
Folosirea (vizitarea sau comandarea produselor) acestui site implică acceptarea acestor termeni şi condiţii. Pentru folosirea în bune condiţii a site-ului, se recomandă citirea cu atenţie a termenilor şi condiţiilor. Societatea ATP Exodus SRL îşi asumă dreptul de a face modificări ale acestor prevederi, fără o notificare prealabilă. Accesând pagina, Termeni şi condiţii, puteţi citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

DEFINIŢII:
Acest site este întreţinut şi administrat de SC ATP Exodus SRL (legal înregistrată), care va fi denumită în continuare Societate. Persoana juridică care comandă şi achizitionează produse prin intermediul site-ului magazin.atp-exodus.com, este denumită Client. Adresa web care este proprietatea Societăţii (www.atp-exodus.com), va fi denumită generic site-ul magazin.atp-exodus.com. Fotografiile digitale, textele, datele tehnice, preţurile şi celelalte informaţii care se găsesc pe site-ul magazin.atp-exodus.com vor fi denumite în continuare conţinut.

DREPTURI DE AUTOR:
Întregul conţinut al site-ului magazin.atp-exodus.com este proprietatea Societăţii şi a furnizorilor săi, şi este apărat de lege pentru protecţia drepturilor de autor (Legea nr 8/1996). Folosirea fără acordul Societăţii, a oricăror elemente enumerate mai sus, se pedepseşte în conformitate cu legile în vigoare (administrativ, civil sau penal). Astfel, sunt interzise în mod expres: accesarea site-ului, magazin.atp-exodus.com, de către dispozitive sau programe automate, sau copierea manuală a conţinutului, precum şi citirea sau publicarea conţinutului de către alte companii sau site-uri, pentru a face comparaţie sau analiză în vreun fel.

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE:
Avand in vedere intrarea in vigoare, incepand cu 25 mai 2018, a Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit Regulamentul general privind protectia datelor, pe scurt RGPD) si avand in vedere ca ambele parti au obligatia de a se conforma prevederilor acestui Regulament,

Partile sunt de acord sa se conformeze prezentelor clauze, respectandu-le cu privire la toate datele personale prelucrate.

(1) Partile convin ca pe durata colaborarii sa ia toate masurile rezonabile necesare pentru a preveni dezvaluirea unor informatii pe care le primesc, una de la alta sau pe care le pot obtine in alte modalitati pe timpul desfasurarii contractului. In cazul in care partile nu vor respecta obligatiile asumate cu privire la confidentialitatea informatiilor prin dezvaluirea acestora catre terte persoane, partea considerata raspunzatoare va plati catre cealalta parte daune interese.

(2) Prin accesarea acestor termeni si conditii, reprezentatii partilor iau cunostinta despre prelucrarea datelor acestora cu caracter personal de catre cealalta parte si isi exprima acordul in mod liber, expres si neechivoc cu privire la astfel de prelucrari pentru derularea colaborarii si pentru indeplinirea obligatiilor legale, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679.

(3) Prin “date cu caracter personal” inseamna orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

(4) Partile iau cunostinta prin aceste clauze, de drepturile de care beneficiaza in calitate de persoana vizata, respectiv:

- dreptul de acces;

- dreptul de rectificare sau stergere a datelor cu caracter personal;

- dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal;

- dreptul de portabilitate a datelor;

- dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc;

- dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu Caracter Personal si/sau justitiei;

- dreptul de a nu face obiectul unei proces decizional automatizat (crearea de profiluri).

De asemenea, partile iau la cunostinta faptul ca pentru a exercitarea acestor drepturi pot depune o cerere in scris, datata si semnata in atentia responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal, al celeilalte parti.

(5) Obligatiile partilor privind conformitatea prelucrarilor

Partile nu vor lua, cu privire la datele cu caracter personal, nicio masura ce ar putea rezulta in vreo incalcare a legii. Cu privire la autorizarea pe care fiecare dintre parti o face referitor la accesul la datele cu caracter personal, acesta va fi facut in mod controlat, confidential si urmarind aplicarea masurilor necesare pentru protectia datelor conform prevederilor legale aplicabile respectivei autorizari.

In acest sens, fiecare parte declara ca, inainte de transferul datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate catre cealalta parte, s-a conformat tuturor prevederilor imperative care reglementeaza acest transfer asigurand cealalta parte ca nu exista niciun impediment, de nicio natura privind transferul si prelucrarea datelor astfel transmise in scopul indeplinirii obligatiilor sale contractuale.

Fiecare parte va prelucra datele cu caracter personal furnizate de cumparator numai limitat la ceea ce este necesar in raport cu scopurile declarate mai sus, si va lua masurile necesare pentru a furniza persoanelor vizate orice informatii pe care acestea vor fi indreptatite sa le primesca in consecinta prelucrarii efectuate de parti.

Fiecare dintre parti va implementa masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, masuri care sa ofere un nivel de securitate corespunzator, inclusiv securitatea comunicatiilor electronice.

Partile se vor asigura ca accesul la datele cu caracter personal este limitat la personalul implicat direct in ducerea la bun sfarsit a serviciilor solicitate.

De asemenea, partile vor urmari reducerea volumului de date prelucrate numai la acele date strict necesare fiecarui scop specific de prelucrare.

 

(6) Oricare dintre parti va notifica in scris cealalta parte, in cel mai scurt timp posibil in imprejurarile date, si, in orice caz, in cel mult 24 de ore, cu privire la orice distrugere, pierdere, modificare, dezvaluire sau accesare a datelor cu caracter personal accidentala, neautorizata sau ilegala. Notificarea va mentiona (i) detaliile bresei de securitate, (ii) tipul de date care au facut obiectul bresei de securitate si (iii) identitatea fiecarei persoane afectate (sau, daca nu este posibil, numarul aproximativ de persoane vizate si de inregistrari de date cu caracter personal vizate). Pentru societatile din ATP Exodus Group, comunicarea se face pe email: datepersonale@atp-exodus.com.

 

DECLINAREA RESPONSABILITĂŢII:
Societatea şi furnizorii săi nu îşi asumă responsabilitatea pentru greşelile de tipărire sau afişare, în ceea ce priveşte preţuri, caracteristici, imagini, etc. În eventualitatea în care preţul produsului sau unele caracteristici ale acestuia, au fost greşit introduse în bazele noastre de date sau afişate greşit, iar livrarea nu s-a efectuat încă, societatea îşi alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs şi de a anunţa clientul în cel mai scurt timp despre eroarea aparută. De asemenea, imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imagini în orice mod, datorită modificării caracteristicilor, design-ului, fără o notificare prealabilă de către producători. Valoarea maximă a obligaţiilor Societăţii, faţă de orice client, în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare, este valoarea sumelor încasate de Societate de la clientul respectiv, sume reprezentând valoarea produselor livrate necorespunzător sau nelivrate. După expedierea produselor, Societăţii nu i se mai poate cere returnarea banilor în nici un fel şi deasemenea, nici returnarea produselor.

COMANDA CLIENTULUI:
Prin transmiterea comenzii, clientul se angajează contractual să achiziţioneze produsele comandate. Contractul se consideră încheiat în momentul trimiterii de către vânzător a mesajului de confirmare a comenzii clientului. Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a accepta sau nu o comandă. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract. Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în comandă.

TRANSFERUL RISCULUI:
Riscul de pierdere sau deteriorare a mărfurilor este transferat acestora la expediere odată cu predarea produselor de către vânzător curierului sau direct clientului. În momentul preluării pachetului, clientul are obligaţia de a verifica integritatea acestuia. Dacă pachetul este avariat si nu este anexat procesul verbal legat de avarierea acestuia, clientul are dreptul să refuze primirea pachetului. Dacă primeşte pachetul avariat fără procesul verbal, o face pe propria raspundere. Pentru validarea altor reclamaţii, clientul va păstra bonul de achitare a coletului.

GARANŢIA PRODUSELOR:
Produsele cumpărate prin intermediul site-ului magazin.atp-exodus.com, beneficiază de garanţie conform conditiile detaliate la http://www.atpexodus.com/garantii/

RETURNAREA PRODUSELOR:
Condiţiile de retur sunt publicate pe http://www.atp-exodus.com/conditii-retur.  

TERMENE DE LIVRARE:
Termenul de livrare al produselor cumpărate de la societatea noastră, în mod normal este de cel mult 1- 2 zile pentru mărfurile existente în stoc.

TAXE SUPLIMENTARE:
Preţul final plătit de client este format din preţul produsului şi eventualele cheltuieli de expediţie, numai în cazul în care expedierea se face cu poşta rapidă, la solicitarea clientului. Societatea nu percepe nici o taxă suplimentară clientului la cumpărarea produsului.

FRAUDĂ:
Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conţinutul site-ului magazin.atp-exodus.com, sau de a afecta performanţele serverului pe care rulează site-ul magazin.atp-exodus.com, va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului magazin.atp-exodus.com, şi va pune în mişcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

LITIGII:
Orice litigiu apărut între Clienţi şi Societate va fi rezolvat prin cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reuşit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competenţa revine instanţei de judecată competentă în a cărei rază teritorială se gaseşte sediul social al VÂNZATORULUI. Prezentele clauze se completează cu cele din contractul încheiat cu clientul/clienţii, acolo unde e cazul.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SI PROTECTIA DATELOR

Această Politică de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) descrie cadrul aplicabil datelor cu caracter personal colectate de către ATP Exodus în România, respectiv de către următoarele societăți, fiecare dintre acestea având calitatea de operator în mod individual și separat:

ATP Exodus S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, având sediul social înregistrat în Sasar, strada Sub Dura, nr. 4-5, jud. Maramures, înmatriculată la ORC cu numărul de înregistrare J24/427/1995, cod unic de înregistrare 7366654;

 ATP MOTORS RO S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, având sediul social în Baia Mare, bl. Bucuresti, nr. 65, jud. Maramures, România, înmatriculată la ORC cu numărul de înregistrare J24/1554/2007, cod unic de înregistrare 22315700;

ATP TRANSIT S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, având sediul social înregistrat în Sasar, strada Sub Dura, nr. 4, jud. Maramures, înmatriculată la ORC cu numărul de înregistrare J24/1204/2004, cod unic de înregistrare 14893100;

(denumite fiecare în mod individual „Operator”, iar în mod individual și/sau colectiv „ATP Exodus”), conform legii, incluzând prevederile Regulamentului general privind protecția datelor („GDPR”).

Operator de date cu caracter personal

Operatorul de date cu caracter personal este fiecare dintre următoarele societăți:

ATP Exodus S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, având sediul social înregistrat în Sasar, strada Sub Dura, nr. 4-5, jud. Maramures, înmatriculată la ORC cu numărul de înregistrare J24/427/1995, cod unic de înregistrare 7366654;

ATP Motors RO S.R.L, o societate cu răspundere limitată de drept român, având sediul social în Baia Mare, bl. Bucuresti, nr. 65, jud. Maramures, România, înmatriculată la ORC cu numărul de înregistrare J24/1554/2007, cod unic de înregistrare 22315700;

ATP Transit SRL, o societate cu răspundere limitată de drept român, având sediul social înregistrat în Sasar, strada Sub Dura, nr. 4, jud. Maramures, înmatriculată la ORC cu numărul de înregistrare J24/1204/2004, cod unic de înregistrare 14893100;

Datele cu caracter personal colectate vor fi controlate și prelucrate de către ATP Exodus. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi prelucrate sau controlate în comun de afiliații ATP Exodus.

Această Politică se aplică: (1) beneficiarilor serviciilor noastre de vanzare piese si accesorii auto, vanzare autovehicule, servicii de transport, servicii de intretinere si reparatii autovehicule, (2) salariaților noștri, (3) utilizatorilor site-urilor și ai aplicațiilor listate aici („site-urile”), (4) reprezentanților partenerilor noștri de afaceri, clienților și furnizorilor, si (5) candidaților/aplicantilor noștri.

Această Politică descrie categoriile de date cu caracter personal sau informațiile personale pe care le colectăm, modul în care utilizăm informațiile, modalitatea și scopurile în care prelucrăm și protejăm datele pe care le colectăm, durata de stocare, situațiile în care transferăm datele și destinatarii, precum și drepturile și opțiunile pe care le au persoanele fizice cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal. De asemenea, descriem modul în care ne puteți contacta în legătură cu politicile noastre de confidențialitate și protecție a datelor și modul în care vă puteți exercita drepturile. Politicile noastre privind confidențialitatea și protecția datelor pot să conțină variații în funcție de jurisdicțiile în care ne desfășurăm activitatea, pentru a reflecta practicile locale și cerințele legale și puteți consulta prevederile locale specifice accesând site-urile web locale.

I. Datele cu caracter personal pe care le colectăm

Colectăm date cu caracter personal care vă privesc în diverse moduri, cum ar fi prin accesarea și vizitarea de către dumneavoastră a site-urilor noastre, inclusiv prin crearea și actualizarea contului pe care îl înregistrați prin utilizarea site-urilor, precum și de pe diferite canale de social media; la evenimentele noastre; prin telefon și fax; prin aplicații pentru diferite locuri de muncă; în legătură cu diferite tipuri de servicii prestate de noi; sau în legătură cu furnizorii noștri de servicii sau partenerii noștri de afaceri. Putem colecta diverse tipuri de date cu caracter personal în funcție de natura relației, inclusiv, dar fără a se limita la (conform legislației aplicabile):

 • date de identificare sau de contact (cum ar fi numele, prenumele, adresa domiciliului, adresa profesională, adresa de e-mail, numărul de telefon, denumirea funcției);
 • numele de utilizator și parola când vă înregistrați pe site-urile noastre;
 • informațiile pe care le furnizați despre alte persoane pe care doriți să le contactăm;
 • alte informații pe care ni le puteți furniza, cum ar fi în sondaje, follow-up sau prin funcția „Contactați-ne” de pe site-urile noastre.

În plus, dacă sunteți un candidat/aplicant, un salariat, vă depuneți CV-ul pentru un loc de muncă sau creați un cont pentru a vă depune CV-ul pentru un loc de muncă, putem colecta următoarele tipuri de date cu caracter personal (conform legislației locale):

 • date privind educația și experiența profesională;
 • limbi străine cunoscute și alte abilități profesionale;
 • codul numeric personal sau alte date cu caracter personal având o funcție de identificare;
 • data nașterii;
 • sexul;
 • cetățenia și autorizațiile de muncă;
 • informații privind beneficiile;
 • referințe despre dumneavoastră;
 • orice alte date conținute în CV-ul dumneavoastră pe care le furnizați privind ariile de interes în ceea ce privește cariera dumneavoastră și alte date despre calificările dumneavoastră în vederea angajării;

Si atunci când este necesar conform legislației, în baza consimțământului expres furnizat de către dumneavoastră:

 • informații cu privire la dizabilități și starea dumeavoastră de sănătate;

În plus, putem colecta informații pe care ni le furnizați în legătură cu alte persoane, cum ar fi informații cu privire la persoane pe care le putem contacta în caz de urgență.

În cazul în care ne vizitați la sediul nostru sau la birourile noastre locale ori dacă ne scrieți sau telefonați în legătură cu diverse solicitări sau aspecte de interes pentru dumneavoastră, putem colecta numele și datele dumneavoastră de contact, precum și alte date cu caracter personal pe care ni le furnizați în mod direct.

Salariatul (denumit în continuare în mod individual „Salariatul” și în mod colectiv „Salariații”), după cum este aplicabil, înțeleg și iau la cunoștință faptul că ATP Exodus, în calitate de angajator colectează, prelucrează și stochează date cu caracter personal ale salariatului și ale persoanelor aflate în întreținerea acestuia în vederea încheierii și executării contractului său de muncă cu ATP Exodus.

II. Cum utilizăm datele cu caracter personal pe care le colectăm

Operatorul colectează și utilizează datele colectate în următoarele scopuri (după cum este permis de legislația aplicabilă):

a) gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii noștri;

b) crearea și gestionarea conturilor online;

c) procesarea garantiilor, a cererilor de finantare;

d) emiterea politelor de asigurare;

e) în măsura permisă de legislația aplicabilă, comunicarea și gestionarea participării la evenimente

speciale, promoții, programe, oferte, sondaje, concursuri și studii de piață;

f) furnizarea unor răspunsuri la întrebările și cererile persoanelor;

g) gestionarea, evaluarea și îmbunătățirea activității noastre (inclusiv dezvoltarea, analizarea și

îmbunătățirea serviciilor noastre; gestionarea comunicațiilor; efectuarea de analize de date și efectuarea

activităților contabile, a auditului și a altor activități interne);

h) protejarea împotriva fraudei, identificarea și urmărirea prevenirii fraudei și a altor activități ilegale; și

i) respectarea și aplicarea cerințelor legale aplicabile, standardelor aplicabile în domeniul serviciilor, obligațiilor contractuale și politicilor noastre.

 

Toate prelucrările vor fi efectuate pe baza unor temeiuri juridice adecvate care ar putea fi incluse în mai multe categorii, inclusiv:

a) consimțământul sau consimțământul expres al persoanei vizate, în cazul în care acest lucru este impus de legea aplicabilă;

b) pentru a ne asigura că respectăm o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia/modifica/înceta un contract (de exemplu, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru a ne asigura că salariile și impozitele dumneavoastră sunt plătite).

c) interesul legitim al Operatorului (de exemplu, pentru a permite clientului să beneficieze de serviciile pe care le oferim).

 

În plus față de activitățile enumerate mai sus, în cazul în care sunteți o persoană care aplică pentru o poziție sau creați un cont pentru a aplica pentru o poziție, în măsura în care este permis de legislația aplicabilă, utilizăm informațiile descrise în această Politică pentru următoarele scopuri:

a) oferirea de oportunități de angajare și de muncă; si

b) evaluarea competențelor dumneavoastră și a calificărilor dumneavoastră pentru diferite locuri de muncă;

De asemenea, putem utiliza datele în alte scopuri, cazuri în care vă vom furniza informări specifice la sau înainte de momentul colectării.

Dacă sunteți un Salariat, ATP Exodus prelucrează datele dumneavoastră personale și ale persoanelor aflate în întreținere, dacă este cazul, în următoarele scopuri:

1) În vederea încheierii și executării contractului de muncă la care Salariatul este parte, precum și modificării sau încetării contractului de muncă al Salariatului.

2) În vederea plății salariului către Salariat, precum și a altor sporuri, compensații, bonusuri, tichete de

masă, alte beneficii etc. de care ar putea beneficia Salariatul.

3) În vederea îndeplinirii obligațiilor ATP Exodus în domeniul ocupării forței de muncă și al securității

sociale și protecției sociale, precum și în vederea îndeplinirii obligațiilor ATP Exodus de sănătate și securitate în muncă, situații de urgență, medicina muncii, inclusiv privind evaluarea capacității de muncă a Salariatului.

4) În vederea furnizării de sesiuni de training, incluzând cele de e-learning / online.

5) În scopul ținerii evidenței tuturor salariaților în registrul REVISAL, inclusiv a Salariatului, conform

obligațiilor de dreptul muncii ale angajatorului.

6) În vederea depunerii de declarații, cereri, documente la autoritățile competente, inclusiv la ANAF, Inspecția Muncii, Inspectoratul General pentru Imigrări, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Casa de Pensii, Casa de Asigurări de Sănătate, pentru respectarea obligațiilor legale ale angajatorului.

7) În vederea emiterii de adeverințe la solicitarea Salariatului.

8) În vederea recuperării oricăror creanțe datorate de Salariat angajatorului sau a recuperării oricăror creanțe datorate de Salariat unor terți (în cadrul procedurii de poprire).

9) În vederea întocmirii anumitor rapoarte către societăți din Grupul ATP Exodus, în scopuri administrative.

10) În vederea monitorizării locației echipamentului utilizat de către Salariat în desfășurarea atribuțiilor

sale de serviciu.

11) În scopul menținerii securității sistemului informatic și pentru a împiedica transferul de date ce reprezintă proprietatea ATP Exodus/a Grupului ATP Exodus sau țin de secretul de afaceri al ATP Exodus/Grup ATP Exodus, în afara societății (incidente de securitate) conform cu politicile si procedurile la nivelul ATP Exodus.

12) În scopul accesului la datele de localizare prin conexiune la internet la distanță pentru a asigura securitatea sistemului IT al societății.

 

III. Interesul legitim

Operatorul poate prelucra date cu caracter personal pentru anumite scopuri legitime în desfășurarea activității sale, care includ unele dintre următoarele:

 • în cazul în care procesul ne permite să îmbunătățim, să modificăm, să personalizăm sau să îmbunătățim în alt mod serviciile/comunicările noastre în beneficiul clienților, candidaților și Salariaților noștri;
 • pentru identificarea și prevenirea fraudei;
 • pentru a spori securitatea rețelei și a sistemelor noastre informatice;
 • pentru a înțelege mai bine modul în care oamenii interacționează cu site-urile noastre;
 • pentru scopuri de marketing direct;
 • pentru a vă oferi comunicări prin poștă/e-mail, pe care noi le considerăm de interes pentru dumneavoastră;
 • pentru determinarea eficacității campaniilor de promovare și a publicității.

Ori de câte ori prelucrăm date în aceste scopuri, ne vom asigura că acordăm o deosebită atenție drepturilor dumneavoastră. Aveți dreptul de a vă opune unei astfel de prelucrări și, dacă doriți să faceți acest lucru, vă rugăm să ne scrieți la adresa datepersonale@atp-exodus.com.

IV. Cum prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal

Prelucrăm datele cu caracter personal pe care le colectăm și prin mijloace automate, în scopurile definite mai sus și pentru o anumită perioadă de timp, care respectă politica noastră internă de păstrare, pentru a ne asigura că datele cu caracter personal nu sunt păstrate mai mult decât este necesar.

Menținem garanțiile de protecție administrative, tehnice și fizice menite să protejeze datele cu caracter personal pe care le furnizați împotriva distrugerii, pierderii, modificării, accesului, dezvăluirii sau utilizării accidentale, ilegale sau neautorizate. Pentru a asigura securitatea și confidențialitatea corespunzătoare a datelor cu character personal, aplicăm următoarele măsuri de securitate:

 • Criptarea datelor;
 • Măsuri adecvate de autentificare a utilizatorilor;
 • Infrastructură de rețea securizată;
 • Soluții de monitorizare a rețelei. 

V. Durata prelucrării datelor cu caracter personal pe care le colectăm

Stocăm în sistemele noastre datele cu caracter personal pe care le colectăm într-un mod care permite identificarea persoanelor vizate limitat la perioada de timp pentru care este necesar în lumina scopurilor pentru care au fost colectate datele sau pentru care aceste date sunt prelucrate ulterior.

Determinăm această perioadă specifică de timp luând în considerare:

 • Necesitatea de a păstra datele cu caracter personal stocate pentru a oferi serviciile noastre;
 • Pentru a proteja interesele legitime ale Operatorului, în conformitate cu prezenta Politică;
 • Existența obligațiilor legale specifice care fac necesară prelucrarea și stocarea aferentă pentru o anumită perioadă de timp;

În ceea ce privește Salariații, datele personale vor fi stocate și păstrate de către ATP Exodus după cum urmează:

a) Datele Personale necesare pentru realizarea scopurilor menționate la punctul II, 10), până la data

retragerii consimțământului pentru prelucrarea datelor de către Salariat;

b) Datele Personale necesare pentru realizarea scopurilor menționate la punctele II 9), 11), 12) de mai sus, până la încetarea interesului legitim al angajatorului sau până la exercitarea de către Salariat a dreptului de obiecție;

c) Datele Personale necesare pentru realizarea scopurilor menționate la punctele II 3), 4), 6), 7), până la

încetarea contractului de muncă cu Salariatul;

d) Datele Personale necesare pentru realizarea scopurilor menționate la punctul II 1) de mai sus, se păstrează în cadrul dosarelor de personal, pentru o perioadă de 75 de ani de la întocmirea dosarului de personal, conform Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996;

e) Datele Personale necesare pentru realizare scopului menționat la punctul II 5) de mai sus, se păstrează

pentru o perioadă de 75 de ani, conform Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996;

f) Datele Personale care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza înregistrărilor în

evidențele contabile se păstrează în arhiva Angajatorului timp de 10 ani, conform prevederilor Legii Contabilității nr. 82/1991;

g) Datele Personale care se regăsesc în statele de salarii ale Angajatorului (conform punctului II 2) de mai sus), se pastreaza timp de 50 de ani, conform prevederilor Legii Contabilității nr. 82/1991.

După expirarea termenelor de mai sus, datele personale se șterg și/sau se distrug din evidențele/bazele de date ale ATP Exodus.

VI. Persoane către care putem transfera informațiile și datele dumneavoastră cu caracter personal

Nu dezvăluim datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dumneavoastră, cu excepția cazurilor descrise în această Politică sau în notificări separate furnizate în legătură cu anumite activități. Este posibil să distribuim date cu caracter personal furnizorilor care furnizează servicii pe seama noastră pe baza instrucțiunilor noastre. Nu autorizăm acești furnizori să utilizeze sau să dezvăluie informațiile, cu excepția cazului în care este necesar pentru a efectua servicii pe seama noastră sau pentru a respecta cerințele legale. De asemenea, putem distribui datele dumneavoastră personale (i) afiliaților noștri; si (ii) colaboratorilor nostri Mercedes Benz Romania (Daimler AG), Magyar Suzuki Ltd., Opel Southeast Europe LLC, Mazda Austria GmbH, AIC TRUCKS, MHS Truck & Bus.

În plus, putem divulga date cu caracter personal despre dumneavoastră (i) dacă suntem obligați să facem acest lucru prin lege; (ii) autorităților de aplicare a legii sau altor funcționari pe baza unei cereri de divulgare legală; și (iii) atunci când considerăm că divulgarea este necesară sau adecvată pentru a preveni vătămarea fizică sau pierderile financiare sau în legătură cu o investigație a unei activități frauduloase sau ilegale suspectate sau reale. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a transfera datele cu caracter personal pe care le avem despre dumneavoastră în cazul în care vindem sau transferăm toate sau o parte din afacerea sau activele noastre (inclusiv în cazul reorganizării, dizolvării sau lichidării).

În ceea ce privește Salariații noștri, în cadrul operațiunilor de prelucrare efectuate în scopurile menționate la punctele II 1)-12) de mai sus, Datele Personale ale Salariatului vor fi transferate către următoarele terțe părți, după cum urmează:

(a) furnizorii de servicii utilizați de ATP Exodus, inclusiv: furnizorul de servicii de medicina muncii și de abonamente medicale; furnizorul de tichete de masă și tichete cadou; bănci, în vederea plății salariului prin transfer bancar; furnizorul de servicii de curierat cu care colaborează ATP Exodus, doar atunci când sunt documente de transmis care îl implică pe Salariat și doar Date Personale minime necesare serviciilor de livrare (nume, prenume, telefon, adresă);

(b) furnizorii de servicii de training și alte servicii similare;

(c) consultanții externi;

(d) alte societăți din grupul ATP Exodus, în cadrul activităților de raportare/administrative ale ATP Exodus.

(e) autorități, inclusiv: (i) Agenția Națională de Administrare Fiscală, pentru depunerea de diverse declarații conform prevederilor legale aplicabile; (ii) Inspectoratul Teritorial de Muncă și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru îndeplinirea obligațiilor de ținere a evidenței salariaților, precum și pentru îndeplinirea cerințelor legale de sănătate și securitate în muncă și de prevenirea și stingerea incendiilor / situații de urgență;

(iii) Casa de Asigurări de Sănătate și Casa de Pensii, pentru depunerea de diverse cereri si formulare; (iv) Inspectoratul General pentru Imigrări, în vederea îndeplinirii obligațiilor de ținere a evidenței salariaților pentru cetățeni străini, (v) precum si alte autorități pentru îndeplinirea altor obligații legale.

Toate transferurile de date menționate mai sus se realizează cu respectarea de către ATP Exodus a principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, în special principiul minimizării datelor personale – ATP Exodus transmite către terțele părți doar datele personale care sunt strict necesare pentru realizarea scopurilor menționate.

VII. Transferuri de date

De asemenea, putem transfera datele cu caracter personal pe care le colectăm cu privire la dumneavoastră în afara țării în care au fost colectate informațiile inițiale. Este posibil ca acele țări să nu aibă aceleași legi privind protecția datelor ca și țara în care ați furnizat inițial datele cu caracter personal. Atunci când vă transferăm datele cu caracter personal în alte țări, vom proteja acele date descrise în această Politică și astfel de transferuri vor fi în conformitate cu legea aplicabilă.

Țările cărora le putem transfera datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm se pot afla: 

 • În cadrul Uniunii Europene;
 • În afara Uniunii Europene.

Atunci când transferăm date cu caracter personal din cadrul Uniunii Europene către țări sau organizații internaționale care se află în afara Uniunii Europene, transferul are loc pe baza:

a) Deciziei Comisiei Europene privind gradul de adecvare;

b) în lipsa unei decizii privind gradul de adecvare, pe baza altor temeiuri legale permise: (i) un instrument obligatoriu și executoriu din punct de vedere juridic între autoritățile sau entitățile publice; (ii) normele corporatiste obligatorii; (iii) clauzele standard de protecție a datelor (denumite anterior clauze tip) adoptate de Comisie etc.

VIII. Drepturile și opțiunile dumneavoastră

Atunci când legislația aplicabilă impune acest lucru, o persoană vizată poate exercita, în temeiul articolelor 15-22 din GDPR, următoarele drepturi specifice:

a) Dreptul la informare: dreptul persoanei vizate de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a Datelor Personale. Respectarea acestui drept de către ATP Exodus se realizează prin prezenta informare.

b) Dreptul de acces: Persoana vizată are dreptul de a obține din partea societății o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și furnizarea de informații privind prelucrările de date.

c) Dreptul la rectificare: Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, rectificarea oricăror date cu caracter personal inexacte sau incomplete care o privesc, pentru a asigura acuratețea unor astfel de informații și pentru a asigura prelucrarea adecvată.

d) Dreptul la ștergere: Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal.

e) Dreptul la restricționarea prelucrării: Persoana vizată are dreptul de a solicita Operatorului să limiteze prelucrarea datelor sale.

f) Dreptul la portabilitatea datelor: Persoana vizată are dreptul să solicite portabilitatea datelor, ceea ce înseamnă că persoana vizată poate primi datele cu caracter personal furnizate inițial într-un format structurat și utilizat în mod obișnuit sau că persoana vizată poate solicita transferul datelor către un alt Operator.

g) Dreptul de a se opune: Persoana vizată care furnizează unui Operator, date cu caracter personal are dreptul să se opună în orice moment prelucrării datelor din mai multe motive prevăzute în GDPR, fără a

trebui să justifice decizia sa.

h) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale automatizate: Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profile, dacă această creare produce un efect juridic asupra persoanei vizate sau o afectează semnificativ în mod similar.

i) Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere: Fiecare persoană vizată are dreptul de

a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru al UE în care își are reședința obișnuită, locul de muncă sau locul în care se presupune că s-a efectuat încălcarea, dacă persoana vizată consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc încalcă prevederile GDPR.

Ori de câte ori prelucrarea se bazează pe consimțământ, conform art.7 din GDPR, persoana vizată își poate retrage consimțământul în orice moment.

Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să consultați secțiunea „Cum să ne contactați” de mai jos.

IX. Actualizarea Politicii noastre

Această Politică (inclusiv orice anexă) poate fi actualizată periodic pentru a reflecta modificările din practicile noastre de confidențialitate și actualizările legale. Pentru modificări semnificative, vă vom anunța prin publicarea unui anunț vizibil pe site-urile noastre, indicând în partea de sus a fiecărei notificări, când a fost efectuată ultima actualizare.

X. Cum ne puteți contacta

Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la această Politică sau dacă doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să vă adresați în scris prin e-mail la urmatoarea adresă: datepersonale@atp-exodus.com  sau puțeti transmite o cerere scrisă prin poștă la următoarea adresă: str. Sub Dura, nr. 4-5, Sasar, jud. Maramures, Romania.

CERTIFICAT DE GARANŢIE

Acordarea garanţiei legale de conformitate se va face potrivit cu: Legea 449/2003 republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 296/2004 privind codul consumului si OG 21/1992 republicată - prevederi aplicabile consumatorilor, C. civil.
ATP EXODUS SRL răspunde față de Consumator pentru orice lipsă a conformitătii apărută in termen de 2 ani, calculați de la livrarea pieselor/subansamblelor/accesoriilor noi. Pentru produsele a caror durata medie de utilizare este mai mică de 2 ani, termenul se reduce la această durată.


In cazul lipsei conformității, Consumatorul (persoană fizică) este obligat să anunțe in scris Vânzătorul, in termen de maxim 2 luni dupa constatare, fără a interveni asupra bunului.

 

I. CERTIFICAT DE GARANŢIE COMERCIALA
Emitentul facturii certifică prin prezenta că produsele ce fac obiectul acestei facturi sunt originale sau interschimbabile cu piesele originale.
Produsele sunt fabricate şi certificate de către producător conform standardelor şi parametrilor în vigoare şi respectă normele europene de calitate.

Pentru produsele comercializate, emitentul facturii acordă termenul de garanţie comerciala (cu excepţia uzurii normale) mentionat pe factura in coloana „Descrierea bunurilor sau serviciilor", cu exceptia consumabilelor (becuri, antigel, ulei, filtre, spray-uri, etc.) pentru care nu se acordă garanţie comerciala.
Garanţia comerciala se acordă pentru vicii ascunse, respectiv defect de material sau fabricatie.

Produsele care prezintă în perioada de garanţie comerciala defecte de fabricaţie vor fi reparate, înlocuite cu altele noi sau cumpărătorul va beneficia de o reducere a preţului. Termenul de garanţie curge de la data înscrisă pe factură.

Certificatul de garantie emis in baza garantiei comerciale, nu va afecta drepturile conferite prin lege cumparatorului.
In cazul defectării, cumpărătorul persoană juridică este obligat să anunțe în scris vânzătorul, in termen de maxim 2 zile lucratoare de la constatare, fără a interveni asupra bunului, în scopul constatării cauzelor care au determinat-o. 


 

II. PIERDEREA GARANŢIEI COMERCIALE
Vânzătorul şi producătorul sunt exoneraţi de răspundere privind garanţia comerciala sau aceasta poate fi anulată în următoarele cazuri:
- Piesa nu a fost montată într-un service autorizat R.A.R. pentru serviciile efectuate şi marca de vehicul pe care s-au montat piesele;
- Dacă defectarea s-a produs datorită nerespectării de către cumparător a instrucţiunilor de montare, instalare, punere în funcţiune, utilizare, folosinţă, întreţinere, manipulare şi transport;
- Piesa a fost utilizată pentru alt scop decât cel indicat în catalogul producătorului sau a fost greşit aleasă şi montată datorită prezentării de către cumpărător a unor date eronate;
- Piesa s-a defectat datorită unui montaj incorect sau datorită montării împreună cu piese conexe uzate, defecte sau modificate (ex. montarea unui telescop nou cu unul uzat pe aceeaşi axă etc.);
- Piesa s-a uzat sau deteriorat în urma suprasolicitării, întreţinerii incorecte sau insuficiente a autovehiculului, neefectuării reviziilor periodice conform recomandărilor producătorului autovehiculului, atelierului de specialitate care a efectuat montajul nu a stabilit verificările şi reglajele ulterioare, conform tehnologiei de montaj sau a celei impuse de producător;
- Autovehiculul a fost folosit în alte scopuri decât cel prevăzut de producător sau a fost exploatat în condiţii necorespunzătoare: depăşirea greutăţii maxime admise, modificarea instalaţiei electrice, porniri prin tractare etc.;
- Autovehiculul a fost accidentat sau a suferit avarii produse de factori externi, atmosferici sau de altă natură: şocuri termice, mecanice electrice etc.;
- Piesele nu prezintă o uzură normală, firească: prezintă urme de lovituri, îndoituri, zgârieturi, deformări, rupturi, striviri etc.;
- Seria/marcajul/codul constructiv sau de identificare al produsului a fost şters sau acesta prezintă marcări ori ştanţări artizanale;
- Demontarea în părţi componente sau subansamble a produselor, ori deteriorarea sigiliilor aplicate de producător, acolo unde este cazul;
- Vehiculul prezintă defecţiuni la sistemele de direcţie, frânare, suspensie, răcire, climatizare, electrice, etc.;
- Defectarea produselor datorită prezenţei corpurilor străine, prafului, mizeriei în zonele de funcţionare a acestora (Ex: sistemul de ungere, hidraulic, admisie, etc.);
- Nerespectarea intervalului şi a programului de revizii tehnice, stabilite de constructorul vehiculului;
- Vehiculul pentru care este destinat produsul este neînmatriculat ori inspecţia tehnică periodică a expirat înaintea apariţiei cazului de garanţie;
- Cumpărătorul nu solicită garanţia în termenul menţionat în prezentul certificat, sau nu depune vreunul din documentele prevăzute la pct. IV, ori acestea sunt completate greşit, incomplete sau necorepunzătoare.

 

III. EXCEPŢII DE LA GARANŢIA COMERCIALA
Nu fac obiectul garanţiei acordată prin prezentul certificat bunurile, altele decât piese auto, oferite în cadrul campaniilor promoţionale.
De asemenea conditiile de acordare a garantiei comerciale pentru turbosuflante si acumulatori, pot fi consultate pe site-ul: www.atp-exodus.com

 

IV. PROCEDURA DE REZOLVARE A RECLAMATIILOR DE CALITATE

În cazul viciilor ascunse ale produsului achiziţionat, în temenul garanţiei comerciale acordate, cumpărătorul va trebui sa inregistreze o solicitare de garantie in platforma electronica ATP Warranty la adresa warranty.atp-exodus.com (accesul in platforma se poate realiza si din E-Shop sectiunea Suport Clienti). Dupa ce clientul va primi pe email confirmarea ca solicitarea de garantie a fost validata in vederea trimiterii produsului la expertiza, clientul va preda produsul reprezentantului ATP Exodus sau va depune produsul reclamat la orice sucursală sau punct de lucru al ATP Exodus SRL, însoţit  OBLIGATORIU de următoarele documente:

- Formular de inregistrare Reclamatii (in momentul validarii reclamatiei, clientul va primi pe email acest formular);
- Copie factură fiscală;

- Certificat de garanţie in original, completat corespunzător, semnat/stampilat de vânzător şi client (pt. acumulatori si alte produse pt. care se elibereaza certificat de garantie);
- Dovada montării piesei într-un service autorizat R.A.R. (deviz, comandă de montaj) şi documentele fiscale aferente lucrării (cuprinzând numărul de Km si data de montare);
- Nota de constatare emisă de service autorizat R.A.R. pentru serviciile efectuate şi marca de vehicul pe care s-au montat piesele, prin care se constată şi se descrie în detaliu defecţiunea (cuprinzând numarul de Km si data la care a fost constatată defectiunea);
- Copie de pe certificatul de înmatriculare al autovehiculului şi/sau cartea de identitate;

 

Nota: Lipsa documentelor solicitate sau furnizarea unor date incomplete sau incorecte poate conduce la refuzul dosalului de garantie si a produsului reclamat.

 

Reclamaţia depusă de cumpărător va fi analizată într-o perioadă de timp rezonabilă, de la data recepţiei produselor reclamate la sediul vânzătorului însoţită de toate documentele enumerate mai sus. Cumpărătorul va primi un răspuns în scris la fiecare reclamaţie.
După expertiza efectuată, este posibil ca piesa sa fie dezasamblata si neutilizabilă chiar daca nu s-a descoperit nici un defect.


Răspunderea pentru defectele de fabricatie apărute in perioada de garantie, acoperă doar valoarea piesei achizitionate.
În cazul în care reclamaţia a fost justificată, vânzătorul se obligă la înlocuirea produsului, în caz contrar, dacă reclamaţia nu a fost justificată, cheltuielile aferente verificării şi analizării produsului, vor fi suportate de către cumpărător.

 

Regulă: marfa comandată şi livrată corespunzător nu se returnează!

Contact departament Controlul Calitatii: calitate@atp-exodus.com

Descarca aici certificatul

CERTIFICAT DE GARANȚIE ȘI CONFORMITATE


Acordarea garanţiei legale de conformitate se va face în concordanță cu: Legea 449/2003 republicată, cu modificările și completările ulerioare, Legea 296/2004 privind codul consumului şi OG 21/1992 republicată - prevederi aplicabile consumatorilor, C.civil.
Vânzătorul își rezervă dreptul de proprietate asupra bunurilor vândute, până la încasarea integrală a prețului acestora.
ATP MOTORS RO SRL răspunde față de Consumator pentru orice lipsă a conformității apărută in termen de 2 ani, calculați de la livrarea pieselor/subansamblemlor/accesoriilor/autovehiculelor noi și in termen de 1 an pentru autovehiculele folosite. Pentru produsele a cator durata medie de utilizare este mai mică de 2 ani, termenul se reduce la această durată.


In cazul lipsei conformității, Consumatorul (persoană fizică) este obligat să anunțe in scris Vânzătorul, in termen de maxim 2 luni de la constatare, fără a interveni asupra bunului. Cumpărătorul se va adresa în acest scop oricăruia dintre centrele de service ATP MOTORS RO SRL detaliate mai jos.

 

II. CERTIFICAT DE GARANŢIE COMERCIALĂ 
Emitentul facturii certifică prin prezenta că produsele ce fac obiectul acestei tranzacţii sunt originale sau interschimbabile cu piesele originale. Produsele sunt fabricate şi certificate de către producător conform standardelor şi parametrilor în vigoare şi respectă normele europene de calitate. 
Pentru produsele comercializate, emitentul facturii acordă garanţie comerciala după cum urmează:
- maxim 24 luni pentru piesele necuprinse in categoriile de mai jos, in functie de durata medie de utilizare conform specificatiilor tehnice ale producatorului;
- 12 luni pentru vehicule din categoria autocamioanelor şi autospecialelor;
- 6 luni pentru: anvelope auto, moto, velo, bucşi, cabluri, ştergătoare;
- 3 luni pentru manopera unei operaţii de service si acoperă defecţiunile provocate datorită montajului incorect a piesei înlocuite; Uzura naturală si lucrările de reglaj sunt excluse de la garanție.
- pentru consumabile (becuri, antigel, ulei, filtre, spray-uri, etc.) nu se acordă garanţie. Acestea se verifică la momentul achiziției.
Garanţia comercială se acordă pentru vicii ascunse, respectiv defect de material sau fabricație. 
Notă: Pentru piesele originale*, garanţia comerciala se derulează prin dealerul constatator conform mărcii pe care o reprezintă. 
Producătorul poate oferi un termen mai mare decât cel menţionat mai sus, pentru anumite produse, termen la care ne obligăm şi noi în a-l acorda.
Produsele care prezintă în perioada de garanţie comerciala defecte de fabricaţie vor fi reparate, înlocuite cu altele noi sau cumpărătorul va beneficia de o reducere a preţului. Termenul de garanţie comerciala curge de la data înscrisă pe factură, cu excepţia celui acordat pentru autovehicule - în cazul acestora termenul de garanţie curge de la data înmatriculării sau data vânzării, după caz (care intervine prima).
Pentru autovehiculele noi, garanția comercială va face obiectul unui contract/certificat de garantie separat.
Pentru autovehiculele folosite, garanția comercială, în cazul în care se acordă, va face obiectul unui certificat de garanție separat.
Certificatul de garantie emis in baza garantiei comerciale, nu va afecta drepturile conferite prin lege consumatorului.
In cazul defectării, Cumpărătorul persoană juridică este obligat să anunțe în scris Vânzătorul, in termen de maxim 2 zile lucratoare de la constatare, fără a interveni asupra bunului, în scopul constatării cauzelor care au determinat-o. Cumpărătorul se va adresa în acest scop oricăruia dintre centrele de service ATP MOTORS RO SRL, detaliate mai jos.

 

III. PIERDEREA GARANŢIEI COMERCIALE
Vânzătorul şi producătorul sunt exoneraţi de răspundere privind garanţia comercială, sau aceasta poate fi anulată în următoarele cazuri:
- Piesa nu a fost montată într-un service autorizat RAR pentru activităţile efectuate şi marca de vehicul pe care s-au montat piesele;
- Dacă defectarea s-a produs datorită nerespectării de către cumpărător a instrucţiunilor de montare, instalare, punere în funcţiune, utilizare, folosinţă, întreţinere, manipulare şi transport;
- Piesa a fost utilizată pentru alt scop decât cel indicat în catalogul producătorului sau a fost greşit aleasă şi montată datorită prezentării de către cumpărător a unor date eronate;
- Piesa s-a defectat datorită unui montaj incorect sau datorită montării împreună cu piese conexe uzate, defecte sau modificate (ex. montarea unui telescop nou cu unul uzat pe aceeaşi axă etc.);
- Piesa s-a uzat sau deteriorat în urma suprasolicitării, întreţinerii incorecte sau insuficiente a autovehiculului, neefectuării reviziilor periodice conform recomandărilor producătorului autovehiculului, atelierului de specialitate care a efectuat montajul nu a stabilit verificările şi reglajele ulterioare, conform tehnologiei de montaj sau a celei impuse de producător;
- Autovehiculul a fost folosit în alte scopuri decât cel prevăzut de producător sau a fost exploatat în condiţii necorespunzătoare: depăşirea greutăţii maxime admise, modificarea instalaţiei electrice, porniri prin tractare etc.;
- Autovehiculul a fost accidentat sau a suferit avarii produse de factori externi, atmosferici sau de altă natură: şocuri termice, mecanice electrice etc.;
- Piesele nu prezintă o uzură normală, firească: prezintă urme de lovituri, îndoituri, zgârieturi, deformări, rupturi, striviri etc.;
- Seria/marcajul/codul constructiv sau de identificare al produsului a fost şters sau acesta prezintă marcări ori ştanţări artizanale;
- Demontarea în părţi componente sau subansamble a produselor, ori deteriorarea sigiliilor aplicate de producător, acolo unde este cazul;
- Vehiculul prezintă defecţiuni la sistemele de direcţie, frânare, suspensie, răcire, climatizare, electrice, etc. (în cazul în care piesa reclamată face parte din sistem);
- Defectarea produselor datorită prezenţei corpurilor străine, prafului, mizeriei în zonele de funcţionare a acestora (Ex: sistemul de ungere, hidraulic, admisie, etc.);
- Nerespectarea intervalului şi a programului de revizii tehnice, stabilite de constructorul vehiculului;
- Vehiculul pentru care este destinat produsul este neînmatriculat ori inspecţia tehnică periodică a expirat înaintea apariţiei cazului de garanţie;
- Cumpărătorul nu solicită garanţia în termenul menţionat în prezentul certificat, sau nu depune vreunul din documentele prevăzute la pct. IV, ori acestea sunt completate greşit, incomplete sau necorepunzătoare.
În ce priveşte manopera, aceasta se pierde atunci cand se execută lucrări ulterioare peste intervenţiile efectuate în atelierele emitentului facturii.

 

IV. EXCEPŢII DE LA GARANŢIA COMERCIALA
Nu fac obiectul garanţiei acordată prin prezentul certificat bunurile, altele decât piese auto, oferite în cadrul campaniilor promoţionale.
Pentru acumulatorii auto marca ROMBAT, garantia se deruleaza prin service-urile autorizate ROMBAT, mentionate in anexa la certificatul de garantie care insoteste fiecare acumulator.

V. PROCEDURA DE REZOLVARE A RECLAMAŢIILOR
Pentru preluarea unei reclamaţii privind manopera sau piesă montată în service, clientul se va prezenta în service-ul prestator cu piesa montată pe maşină. 
În cazul viciilor ascunse ale produsului achiziţionat, în temenul de garanţie prevăzut prin prezentul certificat, cumpărătorul va depune produsul reclamat la orice sucursală sau punct de lucru al vânzătorului, însoţit de următoarele documente:
- Copie factură fiscală cu/şi certificat de garanţie completat corespunzător, semnat de vânzător şi client;
- Dovada montării piesei într-un service autorizat R.A.R. (deviz, comandă de montaj) şi documentele fiscale aferente lucrării;
- Nota de constatare emisă de service prin care se constată şi se descrie în detaliu defecţiunea. În cazul pieselor de original* nota de constatare trebuie să fie emisă de reprezentanţele service autorizate ca dealer al marcilor respective;
- Copie de pe certificatul de înmatriculare al autovehiculului şi/ sau cartea de identitate;
- Copie care atestă valabilitatea inspecţiei tehnice periodice a vehiculului.

Reclamaţia consumatorului va fi analizată şi rezolvată în maxim 15 zile calendaristice de la data la care consumatorul a adus la cunoştinţă vânzătorului lipsa de conformitate a produsului şi a depus la sediul vânzătorului documentele enumerate mai sus.
În cazul în care reclamaţia a fost justificată, vânzătorul se obligă la înlocuirea produsului si nu poate fi facut raspunzator pentru pierderi sau pagube inregistrate in utilizarea sau functionalitatea bunurilor, pierderi ale afacerii, pierderea unor contracte, pierderi de venituri sau pierderi de economii anticipate, pentru costuri si cheltuieli majorate sau pentru orice pierderi sau daune indirecte, pierderi sau daune subsecvente ori pierderi sau daune speciale.
In cazul in care reclamaţia nu a fost justificată, cheltuielile aferente verificării şi analizei produsului, vor fi suportate de către cumpărător.

Regulă: marfa comandată şi livrată corespunzător nu se returnează!

*Nota: - prin piesă originală se înţelege orice produs de marcă pentru care firma vânzătoare este reprezentant autorizat din partea producătorului.

Prezentul documente nu afectează in nici un fel drepturile conferite prin lege consumatorului, care rămân aplicabile.
La cererea consumatorului garanția va fi oferită și in scris sau pe orice alt suport durabil, disponibil si accesibil acestuia.

Descarca aici certificatul

PROCEDURA DE REZOLVARE A RECLAMATIILOR DE CALITATE

 

Stimaţi clienţi, mai jos sunt informaţiile care reglementează modul de rezolvare şi derulare a reclamaţiilor de calitate (piese defecte in perioada de garantie) pentru produsele comercializate în reţeaua ATP Exodus.

În cazul viciilor ascunse ale produsului achiziţionat, în temenul garanţiei comerciale acordate, cumpărătorul va trebui sa inregistreze o solicitare de garantie in platforma electronica ATP Warranty la adresa warranty.atp-exodus.com (accesul in platforma se poate realiza si din magazinul online E-Shop sectiunea Suport Clienti). Dupa ce clientul va primi pe email confirmarea ca solicitarea de garantie a fost validata in vederea trimiterii produsului la expertiza, clientul va preda produsul reprezentantului ATP Exodus sau va depune produsul reclamat la orice sucursală sau punct de lucru al ATP Exodus SRL, însoţit  OBLIGATORIU de următoarele documente:

- Formular de inregistrare Reclamatii (in momentul validarii reclamatiei, clientul va primi pe email acest formular);
- Copie factură fiscală;

- Certificat de garanţie in original, completat corespunzător, semnat/stampilat de vânzător şi client (pt. acumulatori si alte produse pt. care se elibereaza certificat de garantie);
- Dovada montării piesei într-un service autorizat R.A.R. (deviz, comandă de montaj) şi documentele fiscale aferente lucrării (cuprinzând numărul de Km si data de montare);
- Nota de constatare emisă de service autorizat R.A.R. pentru serviciile efectuate şi marca de vehicul pe care s-au montat piesele, prin care se constată şi se descrie în detaliu defecţiunea (cuprinzând numarul de Km si data la care a fost constatată defectiunea);
- Copie de pe certificatul de înmatriculare al autovehiculului şi/sau cartea de identitate;

 

Nota: Lipsa documentelor solicitate sau furnizarea unor date incomplete sau incorecte poate conduce la refuzul dosalului de garantie si a produsului reclamat.

 

Reclamaţia depusă de cumpărător va fi analizată într-o perioadă de timp rezonabilă, de la data recepţiei produselor reclamate la sediul vânzătorului însoţită de toate documentele enumerate mai sus. Cumpărătorul va primi un răspuns în scris la fiecare reclamaţie.
După expertiza efectuată, este posibil ca piesa sa fie dezasamblata si neutilizabilă chiar daca nu s-a descoperit nici un defect.


Răspunderea pentru defectele de fabricatie apărute in perioada de garantie, acoperă doar valoarea piesei achizitionate.
În cazul în care reclamaţia a fost justificată, vânzătorul se obligă la înlocuirea produsului, în caz contrar, dacă reclamaţia nu a fost justificată, cheltuielile aferente verificării şi analizării produsului, vor fi suportate de către cumpărător.

 

Termenul de garantie al produselor il regasiti pe factura fiscala sau certificatul de garantie in cazul acumulatorilor.

 

 

Pentru informaţii suplimentare puteţi să contactaţi Departamentul Controlul Calitatii:

Luni - Vineri: 8:00 - 16:30

Tel.: 0731 818 099 

Email: calitate@atp-exodus.com

 

INFORMATII PRIVIND RETURUL DE PIESE

  

I. Conditii generale de retur

 

În principiu se stabileste ca marfa comandata si livrata corespunzator nu poate fi returnata. Reclamatiile referitoare la neconcordanta dintre marfa si factura nu se admit dupa semnarea facturii de catre reprezentantul clientului, în cazul livrarii directe a unui reprezentant ATP Exodus, sau dupa un termen de maxim 2 zile lucratoare, în cazul livrarilor prin curierat.

Pentru orice tip de retur, cumpărătorul va trebui sa inregistreze o solicitare de retur in platforma electronica ATP Warranty la adresa warranty.atp-exodus.com (accesul in platforma se poate realiza si din E-Shop sectiunea Suport Clienti).

Termenul in care se accepta solicitari de retur pt. piesele noi este de maxim 30 de zile de la data facturii.

Reperele cu valoarea mai mica de 50 lei nu se accepta retur.

Conditia primordiala de retur este ambalajul intact, fara mentiuni pe el, etichetele de pe ambalaj sa nu fie deteriorate, piesa intacta, curata, fara urme de montare.

 

Daca returul/reclamatia de calitate a fost validata, atunci clientul va primi pe email Formularul de Inregistrare Retur/Reclamatie calitate in format PDF.

Clientul va tipari in doua exemplare, va semna/stampila formularele, va incoleta corespunzator piesa pt a evita orice deteriorare pe timpul transportului si va preda piesa reprezentantului ATP sau va preda piesa in orice sucursala ATP Exodus in maxim 3 zile lucratoare de la primirea validarii (in cazul in care nu se respecta acest termen solicitarea nu se va mai putea procesa).

Doar in cazul in care nu este posibila predarea piesei unui reprezentant ATP sau intr-o sucursala ATP, atunci piesa se va trimite la ATP Exodus - Baia Mare cu curierul Dragon Star  pe costul clientului (comenzile de transport se pot face la adresa de email comenzi@curierdragonstar.ro sau telefonic la numerele disponibile pe site-ul curierului). Daca in urma analizei returului/reclamatiei se constata ca returul a fost efectuat din culpa ATP Exodus, atunci se va restitui clientului valoarea transportului.

Reprezentantul ATP Exodus va semna, isi va scrie numele pe ambele formulare si va nota data preluarii piesei de la client dupa ce a efectuat verificarea vizuala a piesei ca aceasta sa nu prezinte deteriorari/urme de montare si sa corespunda cu datele din formular.

Un formular ramane la client ca si dovada ca a predat piesa iar celalat se va trimite impreuna cu piesa la departamentul Controlul Calitatii.

Daca se constata neconformitati, reprezentantul ATP va nota pe formular in rubrica “Stare piesa” problema semnalata, nu va prelua piesa de la client si va anunta dep. Controlul Calitatii pe adresa de email calitate@atp-exodus.com

In cazul returului de piese noi, reprezentantul ATP din sucursala va verifica daca returul a fost validat pe stocul sucursalei sau pe stocul depozitului din Baia Mare, aceasta mentiune va aparea pe formularul de inregistrare. Daca returul a fost validat pe stocul sucursalei, atunci reprezentantul ATP din sucursala va avea responsabilitatea de a procesa returul si de a emite factura storno clientului. Daca returul a fost validat pe stocul depozitului din Baia Mare, atunci piesa se va trimite la departamentul Controlul Calitatii.

Toate celelalte tipuri de retur se vor trimite la ATP EXODUS SRL - Baia Mare in atentia departamentului Controlul Calitatii.

Dupa primirea pieselor la departamentul Controlul Calitatii - Baia Mare, responsabilul cu returul de marfa va verifica piesele iar clientul va primi pe email raspunsul in aproximativ 2 zile lucratoare daca returul a fost acceptat sau refuzat - pt. retururile de piese noi.

In caz de refuz (ambalajul necorespunzator, piesa cu urme de montare, componente lipsa etc.) clientul va putea vizualiza in aplicatie motivul refuzului si pozele justificative iar piesa se va expedia inapoi clientului pe costul acestuia.

 

 II. Retur piese comanda speciala client

 

Cu exceptia produselor neconforme calitativ ATP Exodus nu poate sa-si asume raspunderea în a returna marfa comandata ferm de catre client în cazul comenzilor speciale catre furnizorii (repere care nu sunt marfa de stoc). În acest context nu se accepta retur produsele OE comandate special în fabrica.

Pentru retur la furnizori este necesara solicitarea acceptului furnizorului care poate raspunde pozitiv sau negativ si la care se primeste raspuns în aproximativ 2-5 zile lucratoare. In cazul acestor piese returnate se va percepe penalizare pt. chelutieli de retur/transport de minim 10% din valoarea piesei si maxim 50%. Clientul va fi informat cu privire la procentul de penalizare in momentul validarii solicitarii de retur.  Doar în cazul în care returnarea de marfa este din vina ATP Exodus nu se vor percepe taxe de penalizare.

 

 III. Retur piese vechi

 

Piesele vechi la schimb se vor accepta doar daca indeplinesc conditiile de mai jos:

- piesele vechi se vor returna în ambalajul pieselor noi ale furnizorului;

- trebuie sa fie degresate, sa nu prezinte scurgeri de ulei si sa fie golite de orice fluid;

- trebuie sa fie asamblate, fara componente lipsa;

- carcasa nu trebuie sa prezinte deteriorari, fisuri, lipsa de material sau coroziune excesiva;

- piesa veche returnata trebuie sa fie echivalenta cu piesa noua achizitionata, echivalenta va fi facuta in programele producatorilor de catre persoana responsabila din departamentul Controlul Calitatii;

- piesa veche trebuie sa aibe vizibile codurile de producator pt. realizarea echivalentei;

- piesa veche trebuie sa fie insotita de anumite documente/etichete specifice daca producatorul a atasat aceste documente/etichete de ambalajul sau de piesa noua (de ex. piesele OE MAN vin insotite de un voucher ecoline care trebuie pastrat si returnat impreuna cu piesa veche).

Termenul de retur pt. piesele vechi la schimb este de maxim 30 de zile de la data facturii.

 

Factura storno se va emite clientului dupa ce departamentul Controlul Calitatii va analiza conformitatea piesei vechi returnata.

  

ACCESAREA PLATFORMEI ATP Warranty

  

Platforma electronica ATP Warranty se poate accesa la adresa warranty.atp-exodus.com sau direct din magazinul online   E-Shop - sectiunea Suport Clienti (clientii care au cont in E-Shop nu vor mai trebui sa isi creeze cont separat in ATP Warranty).

Clientul isi va crea cont din tab-ul 

 

Se completeaza toate datele solicitate si se acceseaza butonul

Clientul va primi un email de confirmare a activarii contului.

In continuare, informatiile necesare initierii unei solicitari de retur sau garantie le gasiti dupa ce veti accesa platforma ATP Warranty la sectiunea “Ajutor - Manual de utilizare”.

 

Clientii care intampina dificultati in utilizarea platformei ATP Warranty pot apela pentru suport

Call Center Tel. 0720-664444 - tasta 4.

Pentru garantii piese & retururi accesati aplicatia ATP Warranty aici

INFORMAŢII GARANŢII ACUMULATORI

MONTAREA

Montarea corectă presupune îndeplinirea următoarelor cerinţe:

- fixarea fără joc pe suport;

- scoaterea din funcţiune a tuturor consumatorilor electrici;

- suprafeţele de contact ale bornelor bateriei şi ale papucilor de prindere se vor curăţa de oxizi până la apariţia luciului metalic, apoi se vor proteja cu vaselina siliconică;

- fixarea papucilor pe borne se realizează ferm fără producere de deteriorări mecanice şi se vor utiliza numai papuci de prindere corespunzători realizării unui contact electric bun;

- ordinea de conectare în circuit: întâi borna pozitivă, apoi cea negativă;

- la autovehiculele cu circuit electric de 24V este obligatoriu ca cele două baterii înseriate să fie identice constructiv, cu acelaşi grad de uzură şi cu aceeaşi stare de încărcare;

- se interzice cuplarea directă la bornele oricărei baterii a unor consumatori de 12V. Pentru alimentarea acestora se va recurge la utilizarea unui convertor 24Vcc / 12Vcc;

IMPORTANT: Defectele datorate montării necorespunzătoare duc la pierderea garanţiei.

 

EXPLOATAREA - INTREŢINEREA

Exploatarea corectă (în timp) a bateriei montate pe autovehicul presupune:

- efectuarea verificării obligatorii a instalaţiei electrice şi a tensiunii de încărcare în maxim 5 zile lucrătoare de la data cumpărării;

- verificarea obligatorie după cumpărarea acumulatorilor este gratuită pentru client în unităţile service partenere ATP Exodus, alte operaţii de remediere defecţuni, încărcare acumulatori, etc.

  se vor efectua pe costul clientului;

- excluderea utilizării pe mașină a bateriei cu nivelul de încărcare sub 75% din nivelul maxim, tensiunea bateriei cu motorul oprit trebuie să fie peste 12,4V iar densitatea electrolitului între 1,24-1,28 g/cm3;

- funcționarea corectă a releului de încărcare și a demarorului mașinii;

- excluderea folosirii unor consumatori electrici, alții decât cei prevăzuți în cartea tehnică a mașinii;

- evitarea alimentării îndelungate cu motorul oprit a unor mari consumatori electrici;

- consumul de curent cu motorul oprit și toți consumatorii deconectați nu trebuie sa fie mai mare de 60mA;

- reîncărcarea bateriilor pe redresor de către ateliere specializate ori de câte ori s-a produs o descărcare accidentală sau după staţionarea îndelungată a autovehiculului (peste 10 săptămâni).

IMPORTANT: Funcționarea bateriei pe mașină în regim de subîncărcare (bateria încărcată sub 75%) echivalează cu o subdimensionare tehnică ce conduce în timp la defectarea prin suprasolicitare. Defectul de suprasolicitare este datorat exploatării și duce la pierderea garanției.

- înainte de a se efectua o constatare în ceea ce priveşte starea bateriei, aceasta trebuie să fie încărcată corespunzător pe redresor

- indiferent de turația motorului și a consumatorilor electrici cuplaţi, tensiunea menţinută de sistemul de încărcare al autovehiculului trebuie să fie între 13,8V-14,4V pentru mașinile cu circuit de  12V si 27,6V-28,8V pentru mașinile cu circuit de 24V;

- este obligatorie repartizarea corectă a tensiunii de încărcare pe cele 2 baterii (diferența să nu fie mai mare de ±0,2V)

IMPORTANT: Încărcarea pe mașină cu peste 14,5V / baterie, conduce în timp la supraîncărcare. Defectul de supraîncărcare este unul de exploatare și conduce la pierderea garanţiei.

Interzicerea prezenței unor flăcări deschise sau producerea de scântei în preajma bateriei. PERICOL DE EXPLOZIE!

 

SELECTAREA ACUMULATORILOR

În funcţie de autovehiculul pe care o să se monteze acumulatorii, selecţia se va face astfel:

Acumulatori ATP tip EFB (carcasă albastră)

- camioane de cursă lungă, euro 5 şi euro 6 / camioane care au locul de montare al acumulatorilor în partea din spate a şasiului/ camioane care au un consum ridicat de energie electrică / camioane şi utilaje care lucrează pe teren accidentat şi nivelul vibraţiilor este mare

Acumulatori ATP tip SMF (carcasă neagră)

- vehicule de generaţie mai veche / utilaje agricole şi pentru construcţii

Acumulatori Woltbat

- autovehicule care au consum ridicat de energie electrică / camioane şi tractoare care lucrează în regim dur de exploatare;

- nu sunt destinaţi pt camioane care au locul de montare al acumulatorilor în partea din spate a şasiului;

Trebuie respectată specificaţia pe care o recomandă producatorul autovehiculului.

IMPORTANT:  Nerespectarea selecţiei acumulatorilor în funcţie de vehicul duce la pierderea garanţiei.

 

TERMEN DE GARANŢIE

SC ATP Exodus SRL ofera garantie pentru acumulatori auto timp de:

Brand ATP

Acumulatori tip EFB (carcasă albastră):

- 18 luni

Acumulatori tip SMF (carcasă neagră):

- 12 luni pt. acumulatori de capacitate 135-230 Ah

- 18 luni pt. acumulatori de capacitate 65-100 Ah

Brand Woltbat

- 24 luni

Indiferent de brand sau capacitate:

- 6 luni pt. acumulatori folositi pe: utilaje agricole, motostivuitoare, utilaje de construcţie,maşini distribuţie marfă/curierat, taxi, autovehicule şcoală de soferi, ambulanţă sau alte autovehicule cu echipamente speciale care au consumatori electrici suplimentari.

 

PIERDEREA DREPTULUI LA GARANŢIE

- clientul nu prezinta certificatul de garanţie in original, completat corespunzator, si factura de achiziţie;

- clientul nu face dovada ca a efectuat verificarea autovehiculului in termenul specificat;

- lipsa, distrugerea sau modificarea datelor inscrise de producator pe acumulator;

- acumulator profund descarcat, cu tensiunea la borne mai mica de 8V;

- acumulator explodat;

- acumulatorul prezinta carcasa sparta, bornele deteriorate, electrolit impurificat, depuneri de culoare neagra pe dopuri, nivel electrolit scazut;

- acumulatorul nu a fost ales corect pentru autovehiculul pe care a fost montat;

- acumulatorul este utilizat in alt scop decat cel destinat.

Termenul de garantie incepe de la data facturii daca se respecta conditiile mentionate in prezentul certificat.

 

PROCEDURA DE REZOLVARE A GARANŢIILOR

Dacă în perioada de garanţie intervin defecte de fabricaţie sau material ale acumulatorilor, clientul trebuie să se prezinte prima dată cu autovehiculul şi cu certificatul de garanţie la service-ul partener pentru efectuarea verificărilor cu scop de a identifica dacă este vorba de un posibil defect de fabricaţie sau dacă este vorba doar de o descărcare accidentală a acumulatorului.

Clientul are obligaţia de a prezenta acumulatorul pentru verificare, încărcat minim 75%, încărcarea acumulatorului cade în sarcina clientului.

Doar în cazul în care se constată că este vorba de un posibil defect de fabricaţie atunci service-ul partener va menţiona pe certificatul de garanţie la rubrica “Intervenţii în perioada de garanţie” data la care a facut constatarea, va verifica ca seria de pe certificat să corespundă cu seria acumulatorului fizic şi va nota la menţiuni “acumulator posibil defect”.

Doar departamentul Controlul Calităţii poate stabili în urma expertizei tehnice efectuate dacă reclamaţia se acceptă sau nu.

Clientul va preda acumulatorul constatat ca posibil defect către cea mai apropiată sucursală ATP EXODUS sau va trimite acumulatorul direct la departamentul Controlul Caliţatii - Baia Mare pt efectuarea expertizei tehnice respectând procedura de rezolvare a reclamaţiilor de calitate, deschizând solicitarea de garanţie în platforma ATP Warranty la adresa https://warranty.atp-exodus.com/

Pe perioada cât acumulatorul este în expertiză, clientul poate solicita reprezentantului de vânzări un acumulator de schimb (acumulator cu urme de utilizare dar funcţional) care se va factura şi livra către client din stocul depozitului din Baia Mare dacă există stoc disponibil, iar după finalizarea expertizei clientul are posibilitatea de a returna acest acumulator şi se va emite factura storno.

Dacă în urma expertizei efectuate de către departamentul Controlul Calităţii se constată că acumulatorul prezintă defect de fabricaţie, atunci se va expedia către client un acumulator nou pentru înlocuire dacă există disponibil în stoc sau se va emite factura storno doar în cazul în care nu există disponibil în stoc acumulator de capacitate similară cu acumulatorul reclamat.

Dacă se constată că acumulatorul nu prezintă defect de fabricaţie, atunci acesta se va expedia către client însoţit de un Raport de Inspecţie în care va fi menţionat rezultatul expertizei tehnice şi motivul refuzului.

 

Observaţii:

Individual pentru fiecare acumulator se eliberează şi se completează câte un certificat de garanţie (nu se foloseste un certificat de garanţie pentru doi acumulatori).

Reprezentantul ATP Exodus are obligaţia de a asigura transmiterea certificatului de garanţie catre client si de a nota seria acumulatorului inainte de predarea catre client.

Certificatele de garanţie incomplete, care nu au notata seria acumulatorului sau alte date solicitate, nu sunt valide.

LISTA SERVICE PARTENERE 

SUCURSALA / JUDET SERVICE ADRESA + CONTACT
ALBA ELECTROSERVICE MARCEL STR. PRINCIPALA NR. 267, GALDA DE JOS, ALBA / TEL. 0744335284
ALBA FLOREA GRUP SRL SÂNTIMBRU DN 1 KM. 387 / TEL. 0728999909
ALBA PIC INTERLOGISTIC SRL STR. AUGUSTIN BENA NR. 95, SEBEȘ / TEL. 0735169437
ARAD INTERNATIONAL ALEXANDER SRL Arad, Zona Industriala N-V str. IV nr. 4, Tel. 0765-595827
ARGES INTERFRIGO LOGISTICS S.A PITESTI, DARZU NR 8 CORP 03,0348-730071
ARGES NICOLE EXIM SPEDITION SRL PITESTI, DN 65B, KM 4+ 412, TEL 0749929322
BACAU RAKO SERVICE SRL BACAU, str. Veronica Micle, nr.56, Tel. 0770-396228
BACAU BASAROM PRODCOM SRL Bacau, Str. Republicii nr 138 / Tel. 0757-458667
BIHOR ATP MOTORS RO SRL ORADEA, Calea Borsului 34B, 0359-412403
BIHOR TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL ORADEA, str.Teatrului nr 1-2 / Tel. 0722-231462
BIHOR GEOBARA SERVICE SRL ORADEA, str.Borsului nr.118 / Tel. 0773-757908
BISTRITA-NASAUD ATP MOTORS RO SRL BISTRITA,Drumul Cetätii Nr. 52 / Tel. 0372-630911
BOTOSANI AGREMIN TRANS SRL BOTOSANI, Catamaresti-Deal, Tel. 0740-402301
BRASOV SERBAN SRL BRASOV, Calea Feldioarei, nr. 32C / Tel. 0722-309127
BRASOV MET LUSI PROD SRL Halchiu, Str. Bodului nr. 704E / Tel. 0722-746220
BUCURESTI LAHORAMATRADING SRL IFVOLUNTARI, SOSEAUA DE CENTURA NR. 8,021-3101436
BUCURESTI SCHWARZMULLER ROMANIA SRL IF DRAGOMIRESTI-DEAL, D.E. 203,0720 112068
BUCURESTI TWT TEHNOLOGU SERVICE SRL IF GORNENI, DIMITRIE GORNEANU NR. 117, 0722553403
BUCURESTI CHAMPIONS LINE SRL CHIOROGARLA, STR. DRUMUL JUDETEAN NR.401, 0748111957
BUCURESTI AUTO ROM COM 2001 SRL IF STEFANESTI NR.204 0722319529
BUZAU Autorom Service BUZAU,SPATARULUI DN 2B KM1, Tel. 0238-710610
CLUJ ATP MOTORS RO SRL CLUJ, Sannicoara, Calea Clujului 4B / Tel. 0372-118811
CLUJ NUCU & LIVIU TRANSPORT SRL Str. Principala Nr 1135 CJ GILAU, Tel. 0723-474548
CONSTANTA STAFEROM SA CONSTANTA, Varful cu Dor, Nr.26,Ferma nr.3,0241-583356
CONSTANTA TRUCK ASSIST SRL CT SCHITU,LILIACULUI NR. 36,0241-734649
CONSTANTA ALMAPARTSRL CONSTANTA, 1. C. BRATIANU NR. 45,0241-485419
DOLJ CARSPEED SRL CRAIOVA, PALTINIS NR. 73 BL K16 SC.1 AP. 8,0251-410113
GALATI GALTIR SERVICE SRL Vanatori, jud Galati, 0236-492881
GALATI AUTOMONDIAL SRL Galati, Traian nr 828,0236-332951
GALATI One Stop Workshop SRL GALATI, Str. Castrul Roman, NR. 1 / Tel. 0723-530424
GIURGIU C&A FRACHT TRANSPORT LOGISTIK SRL GIURGIU, str.Bucuresti bl. 3/1B ap7, Tel. 0246-211452
GORJ DORNIS TRANS SRL Comuna Catunele, Sat Lupoaia ,Nr. 201 / Tel. 0767-223220
HUNEDOARA VEST ACTION SERVICE SRL DEVA, str. INDEPENDENTEI BL B8/6, Tel. 0722-578580
HARGHITA HARGHITA SERVICE SRL MIERCUREA CIUC, str Harghitei nr 113 / Tel. 0724-093209
IASI MELA MOV CAR SERVICE SRL IASI, STR CHISINAUUI, NR 29 / Tel. 0752-211535
IASI TRUCK & BUS ASSISTANCE SRL IASI, str. Sfantu Ioan Nr. 8, Tel. 0740-590354
MARAMURES ATP MOTORS RO SRL Baia Mare, Bd. Bucuresti 65, Tel. 0362-805695
MARAMURES DRACARD COM SERV SRL Borsa, ALEXANDRU IOAN CUZA NR. 17/A. Tel. 0742-612800
MARAMURES ADETRANS SRL Sighetu Marmatiei, Str. Dragos Voda, 176, Tel. 0758-117095
MARAMURES ISTVAN TRANS SRL TIRGU LAPUS, str. MIHAIL EMINESCU NR. 21, Tel. 0741-740401
MEHEDINTI GHIZEL SERVICE SRL Drobeta-Turnu Severin,Str. Cicero nr 124, tel 0723253292 / 0748937890
MURES FOMCO TRUCK SERVICE SRL CRISTESTI, STR. PRINCIPALA NR. 801 E / TEL. 0265-403014
NEAMT TRANS DAN MIR SRL BODESTI, STR PRINCPALA NR 183 / Tel. 0727-325708
NEAMT RUMIPET SRL BORCA, str. PRINCIPALA NR. 164, Tel. 0740-08569
PRAHOVA CTP Service Autocamioane SRL PLOIESTI, str. Sferelor / Tel. 0344-801503
SALAJ CENTO SERVICE SRL STR. MIHAI VITEAZUL NR. 90A, ZALAU / TEL. 0740092139
SALAJ CHIRA G. GHEORGHE II STR. GHEORGHE DOJA NR. 64, JIBOU / TEL. 0745617525
SATU MARE ANDY SRL CAREI, MIHAIVI TEAZUL NR.133 / TEL. 0261-863820, 0735522570
SATU MARE KATO FERENCZ PFA SATU MARE, Str.Magnoliei Nr.51, TEL. 0752931566
SATU MARE COEXPRES SRL SATU MARE, str AUREL VLAICU NR. 76 A, 0261-706877
Slblu AMBIENT Sibiu, str. Turda nr.15,0269-202175
Slblu NICOLA SPEDITIONE SRL 555700 SIBIU MIHAI VITEAZU NR 27 TALMACIU, 0269-550333
Slblu AUTO MALL SERVICE SRL 551118 MEDIAS, SOSEAUA SIBIULUI NR. 176A, 0269-845462
SUCEAVA TARSIN COM SRL RADAUTI , str. PIATA UNIRII NR. 33 / Tel. 0740-252450
SUCEAVA ANGEL TRANS SRL SCHEIA, STR SALISTE NR17 / Tel. 0742-188864
TARGOVISTE VIO TRANSGRUP SRL 137292 UNGURENI, PRINCIPALA NR 2,0245-211174
TARGOVISTE COSMIN SRL TARGOVISTE, B-dul. EROILOR NR. 7A, 0723624456
TARGOVISTE BEDA IMPEX SRL TARGOVISTE, B-dul. EROILOR NR. 26, 0725830450
TIMIS AUSTRALIAN CARGO LINE SRL TIMISOARA, IZLAZNR.108.0356-417317
TIMIS AUTO LUGOJANA SA LUGOJ. FAGETULUIKM2.0256-351013
VALCEA CASA AUTO VALCEA SRL 247062 RACOVITA, PRINCIPALA NR 149,0250-730095
VALCEA BODALEX TRANS SRL Ramnicu Valcea, str. Barajului nr. 4 / Tel. 075464646

Descarcă informațiile din aceată pagină

Politica Cookie pentru Site-urile grupului ATP Exodus

Așa cum practica in mod normal, aproape toate site-urile profesionale, acest site utilizează module cookie. Modulele cookie sunt fișiere mici care sunt descărcate pe computer, pentru a vă îmbunătăți experiența. Această pagină descrie informațiile pe care le colectează, modul în care le folosim și de ce uneori trebuie să stocăm aceste cookie-uri. Vom împărtăși, de asemenea, modul în care puteți împiedica stocarea acestor cookie-uri, însă aceasta poate downgrada sau "sparge" anumite elemente ale funcționalității site-urilor.

Pentru mai multe informații generale despre modulele cookie, consultați articolul Wikipedia despre cookie-urile HTTP.

Cum folosim cookie-urile

Utilizăm cookie-urile pentru mai multe motive, pe care le detaliem mai jos. Din păcate, în majoritatea cazurilor, nu există opțiuni standard pentru dezactivarea cookie-urilor fără a dezactiva complet funcționalitățile și funcțiile pe care le adaugă pe acest site. Este recomandat să lăsați pe toate cookie-urile dacă nu sunteți sigur dacă aveți nevoie de ele sau nu, în cazul în care acestea sunt utilizate pentru a furniza un serviciu pe care îl utilizați.

Dezactivarea modulelor cookie
Puteți preveni setarea cookie-urilor prin ajustarea setărilor din browserul dvs. (consultați asistența browserului dvs. pentru a face acest lucru). Rețineți că dezactivarea cookie-urilor va afecta funcționalitatea acestui site și multe alte site-uri pe care le vizitați. Dezactivarea cookie-urilor va duce, de obicei, la dezactivarea anumitor funcționalități și funcții ale acestui site. Prin urmare, este recomandat să nu dezactivați modulele cookie.

Cookie-urile pe care le-am stabilit:


Cookie-urile legate de cont

Dacă creați un cont cu noi, atunci vom folosi module cookie pentru gestionarea procesului de înscriere și a administrării generale. Aceste cookie-uri vor fi, de obicei, șterse atunci când vă deconectați, însă în unele cazuri acestea pot rămâne ulterior pentru a vă aminti preferințele site-ului atunci când sunteți deconectat.

Cookie-urile asociate

Utilizăm cookie-urile atunci când sunteți conectat, astfel încât să ne amintim de acest fapt. Acest lucru vă împiedică să vă conectați de fiecare dată când vizitați o pagină nouă. Aceste cookie-uri sunt în general eliminate sau șterse atunci când vă deconectați, pentru a vă asigura că puteți accesa doar caracteristicile și zonele restricționate când sunteți conectat (ă).

Buletine informative despre buletine de știri

Acest site oferă servicii de abonare la buletine de știri sau e-mail, iar modulele cookie pot fi folosite pentru a vă reaminti dacă sunteți deja înregistrat și dacă doriți să afișați anumite notificări care ar putea fi valide doar pentru utilizatorii abonați / abonați.

Ordinea de prelucrare a cookie-urilor asociate

Acest site oferă servicii de comerț electronic sau de plată, iar unele cookie-uri sunt esențiale pentru a vă asigura că comanda dvs. este reținută între pagini, astfel încât să o putem procesa în mod corespunzător.

Sondaje legate de cookie-uri

Din când în când, efectuam sondaje de utilizatori și chestionare pentru a vă oferi informații interesante, instrumente utile sau pentru a înțelege mai bine baza noastră de utilizatori. Aceste sondaje pot utiliza cookie-uri pentru a vă aminti cine a participat deja la un sondaj sau pentru a vă oferi rezultate corecte după ce schimbați paginile.

Formarea cookie-urilor asociate

Când trimiteți date către un formular, cum ar fi cele găsite în paginile de contact sau formularele de comentarii, modulele cookie pot fi setate pentru a vă aminti detaliile utilizatorului pentru corespondență viitoare.

Cookie-urile de la terți

În unele cazuri speciale folosim de asemenea cookie-uri furnizate de terțe părți de încredere. Următoarea secțiune detaliază care sunt cookie-urile ale unei terțe parti pe care le-ați putea întâlni prin acest site.

Acest site utilizează Google Analytics, una dintre cele mai răspândite și mai sigure soluții de analiză de pe web, pentru a ne ajuta să înțelegem modul în care utilizați site-ul și modalitățile prin care vă putem îmbunătăți experiența. Aceste cookie-uri pot urmări lucruri precum durata petrecută pe site și paginile pe care le vizitați, astfel încât să putem continua să producă conținut interesant.

Pentru mai multe informații despre cookie-urile Google Analytics, consultați pagina oficială Google Analytics.

Din când în când, încercăm noi caracteristici și facem modificări subtile ale modului în care site-ul este livrat. Atunci când testați în continuare funcții noi, aceste cookie-uri pot fi utilizate pentru a vă asigura că beneficiați de o experiență consistentă în timp ce vă aflați pe site, asigurându-vă în același timp că înțelegem ce optimizări apreciază cel mai mult utilizatorii noștri.

De asemenea, folosim butoane și / sau pluginuri de social media pe acest site care vă permit să vă conectați cu rețeaua socială în diferite moduri. Pentru ca acestea să funcționeze următoarele site-uri media sociale inclusiv; {facebook, twitter, youtube} vor seta cookie-uri prin site-ul nostru, care pot fi utilizate pentru a îmbunătăți profilul dvs. pe site-ul lor sau pentru a contribui la datele pe care le dețin pentru diferite scopuri prezentate în politica lor de confidențialitate.

Mai multe informatii

Sperăm că am clarificat lucrurile pentru dvs. și așa cum a fost menționat anterior, dacă există ceva si nu sunteti sigur dacă aveți nevoie sau nu, este recomandat să lăsați cookie-urile activate în cazul în care nu interacționează cu una dintre funcțiile pe care le utilizați pe site-ul nostru.

Cu toate acestea, dacă doriti mai multe informații, atunci ne puteți contacta: Email: info@atp-exodus.com


Sucursale

Sesizări

Garantii

Parteneri

Date contact

Social media

Adresa:

Sub Dura 4-5, 437229

Sasar, Maramures, Romania

E-mail:

office@atp-exodus.com

Telefon:

+40 262 349 005

+40 362 403 500